Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Agricultura 39,7 7,2 46,9
Indústria 386,4 150,1 536,4
Construcció 170,8 16,0 186,8
Serveis 984,9 1.243,7 2.228,7
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles