Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Cursa o no estudis
Catalunya. 3r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 168,0 173,8 341,8
No cursa estudis 1.597,4 1.384,7 2.982,1
Total 1.765,4 1.558,5 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles