Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Cursa o no estudis
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 168,6 263,2 431,8
No cursa estudis 1.661,4 1.386,2 3.047,7
Total 1.830,0 1.649,4 3.479,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles