Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 81,7 73,5 155,2
Educació secundària 1a. etapa 494,0 314,3 808,2
Educació secundària 2a. etapa 383,7 330,3 714,1
Educació superior 742,1 807,9 1.550,0
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles