Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 69,6
De 20 a 24 anys 286,6
De 25 a 29 anys 402,3
De 30 a 34 anys 392,1
De 35 a 39 anys 355,9
De 40 a 44 anys 321,7
De 45 a 49 anys 284,2
De 50 a 54 anys 251,9
De 55 a 59 anys 166,0
De 60 a 64 anys 82,5
De 65 anys i més 16,3
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles