Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2013
    Valor
De 16 a 19 anys 16,8
De 20 a 24 anys 135,7
De 25 a 29 anys 283,5
De 30 a 34 anys 409,4
De 35 a 39 anys 496,9
De 40 a 44 anys 446,6
De 45 a 49 anys 404,0
De 50 a 54 anys 350,0
De 55 a 59 anys 271,6
De 60 a 64 anys 129,2
De 65 anys i més 25,7
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles