Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
De 16 a 19 anys 14,3
De 20 a 24 anys 135,6
De 25 a 29 anys 280,1
De 30 a 34 anys 403,3
De 35 a 39 anys 499,3
De 40 a 44 anys 458,1
De 45 a 49 anys 411,7
De 50 a 54 anys 360,1
De 55 a 59 anys 273,8
De 60 a 64 anys 136,7
De 65 anys i més 25,6
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles