Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 35,0
De 20 a 24 anys 187,4
De 25 a 29 anys 306,3
De 30 a 34 anys 362,7
De 35 a 39 anys 443,5
De 40 a 44 anys 542,7
De 45 a 49 anys 502,4
De 50 a 54 anys 443,3
De 55 a 59 anys 341,2
De 60 a 64 anys 188,5
De 65 anys i més 38,1
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles