Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2019
    Valor
De 16 a 19 anys 38,9
De 20 a 24 anys 191,9
De 25 a 29 anys 310,4
De 30 a 34 anys 365,9
De 35 a 39 anys 445,5
De 40 a 44 anys 540,1
De 45 a 49 anys 515,0
De 50 a 54 anys 448,5
De 55 a 59 anys 353,8
De 60 a 64 anys 193,6
De 65 anys i més 37,1
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles