Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Agricultura 6,0 48,4 19,1 73,5
Indústria 46,6 575,3 108,2 730,1
Construcció 33,9 294,6 43,4 371,9
Serveis 212,4 1.820,0 284,4 2.316,8
Total 298,8 2.738,4 455,1 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles