Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
De 16 a 24 anys 163,5 11,0 174,5
De 25 a 44 anys 1.328,1 189,6 1.517,7
De 45 a 54 anys 769,0 174,6 943,5
De 55 anys i més 450,5 141,4 591,8
Total 2.711,0 516,5 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles