Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Assalar.   No assal.     Total
De 16 a 24 anys 209,2 13,2 222,4
De 25 a 44 anys 1.447,8 207,4 1.655,2
De 45 a 54 anys 776,4 169,3 945,7
De 55 anys i més 440,8 127,0 567,8
Total 2.874,2 517,0 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles