Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Tipus de jornada
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  16 a 24   25 i més     Total
Completa 102,7 2.712,0 2.814,7
Parcial 71,7 341,1 412,8
Total 174,5 3.053,1 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles