Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Tipus de jornada
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  16 a 24   25 i més     Total
Completa 122,5 2.833,8 2.956,3
Parcial 101,7 420,1 521,8
Total 224,3 3.253,9 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles