Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 150,3 620,8 771,1
D'1 a 3 anys 53,7 446,9 500,6
3 anys i més 18,5 2.100,9 2.119,4
Total 222,4 3.168,7 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles