Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 108,5 393,4 501,9
D'1 a 3 anys 71,2 482,8 554,0
3 anys i més 26,6 2.241,4 2.268,0
Total 206,3 3.117,6 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles