Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 11,0 141,5 152,5
De 25 a 34 anys 44,1 648,8 692,9
De 35 a 44 anys 64,8 878,7 943,5
De 45 a 54 anys 81,0 673,0 754,0
De 55 anys i més 128,5 298,1 426,6
Total 329,4 2.640,2 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles