Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 4,8 217,6 222,4
De 25 a 34 anys 180,0 489,0 669,0
De 35 a 44 anys 579,3 407,0 986,2
De 45 a 54 anys 633,6 312,1 945,7
De 55 anys i més 409,9 157,9 567,8
Total 1.807,6 1.583,6 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles