Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
   Casats  No casats     Total
Agricultura 46,4 27,1 73,5
Indústria 474,5 255,6 730,1
Construcció 235,1 136,9 371,9
Serveis 1.296,8 1.020,0 2.316,8
Total 2.052,7 1.439,6 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles