Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 96,6 58,6 155,2
Educació secundària 1a. etapa 439,9 368,4 808,2
Educació secundària 2a. etapa 371,1 342,9 714,1
Educació superior 797,2 752,8 1.550,0
Total 1.704,8 1.522,7 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles