Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Persona principal 1.711,1
Cònjuges 1.056,1
Altres 624,0
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles