Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.084,2 626,8 1.711,1
Cònjuges 362,6 693,5 1.056,1
Altres 350,9 273,1 624,0
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles