Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 19,4 192,3 211,6
De 25 a 34 anys 253,8 410,9 664,7
De 35 a 44 anys 532,8 473,7 1.006,5
De 45 a 54 anys 551,5 375,9 927,5
De 55 anys i més 351,0 200,9 551,9
Total 1.708,5 1.653,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles