Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 19,0 192,1 211,1
De 25 a 34 anys 254,1 421,4 675,5
De 35 a 44 anys 499,0 467,0 966,0
De 45 a 54 anys 567,1 407,8 974,9
De 55 anys i més 393,5 230,1 623,6
Total 1.732,8 1.718,3 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles