Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 33,9 24,1 58,0
Indústria 370,1 256,5 626,6
Construcció 120,0 92,5 212,5
Serveis 1.184,5 1.280,5 2.465,1
Total 1.708,5 1.653,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles