Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 26,2 21,0 47,2
Indústria 332,2 272,0 604,2
Construcció 116,2 90,2 206,4
Serveis 1.258,2 1.335,2 2.593,3
Total 1.732,8 1.718,3 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles