Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Catalunya 2.354,8
Resta d'Espanya 360,4
Estranger 762,9
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles