Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Catalunya 2.222,3
Resta d'Espanya 336,2
Estranger 669,0
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles