Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Catalunya 2.076,3
Resta d'Espanya 413,2
Estranger 509,2
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles