Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.237,2 1.103,0 2.340,2
Resta d'Espanya 205,0 160,8 365,8
Estranger 355,6 329,5 685,2
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles