Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 151,9 5,8 53,4 211,1
De 25 a 54 anys 1.796,5 215,7 604,2 2.616,4
De 55 anys i més 402,7 152,3 68,6 623,6
Total 2.351,1 373,8 726,2 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles