Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 168,3 5,7 48,5 222,4
De 25 a 54 anys 1.822,7 203,7 574,5 2.600,9
De 55 anys i més 349,2 156,4 62,2 567,8
Total 2.340,2 365,8 685,2 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles