Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2008
    Valor
Agricultura, ramaderia, silv. i pesca 70,5
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 278,2
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 236,2
Maquinària, mat. elèctric i de transport 265,7
Construcció 401,0
Comerç, hoteleria i reparacions 754,1
Transports i telecomunicacions 231,5
Serveis financers, a empreses i lloguers 520,4
Adm. pública, educació i sanitat 553,5
Altres serveis col·lectius 270,2
Total 3.581,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles