Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93) / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2008
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 26,1 44,5 70,5
Indústria 140,4 639,8 780,1
Construcció 117,5 283,5 401,0
Serveis 327,0 2.002,6 2.329,7
Total 610,9 2.970,4 3.581,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles