Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 1999
    Valor
Directius administració i empresa 231,2
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 290,3
Tècnics i professionals de suport 249,5
Empleats administratius 314,8
Treb. serv. restauració, personals, comerç 385,6
Treb. qualificats agraris i pesquers 71,8
Treb. qual. manufactures i construcció 452,0
Operadors d'instal·lacions i maquinària 335,3
Treballadors no qualificats 297,9
Forces armades 0,9
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles