Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2020
    Valor
Empresaris amb assalariats 134,9
Empresaris sense assalariats i cooper. 379,5
Ajudes familiars 11,2
Assalariats 2.814,6
Altres 0,3
Total 3.340,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles