Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2022
    Valor
Empresaris amb assalariats 152,4
Empresaris sense assalariats i cooper. 361,6
Ajudes familiars 9,3
Assalariats 2.995,4
Altres 2,3
Total 3.521,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles