Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 1999
    Valor
Empresaris amb assalariats 134,1
Empresaris sense assalariats i cooper. 330,8
Ajudes familiars 50,3
Assalariats 2.112,5
Altres 1,4
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles