Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2013
    Valor
Empresaris amb assalariats 138,8
Empresaris sense assalariats i cooper. 342,0
Ajudes familiars 16,8
Assalariats 2.471,1
Altres 0,8
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles