Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2019
    Valor
Empresaris amb assalariats 144,4
Empresaris sense assalariats i cooper. 362,0
Ajudes familiars 15,1
Assalariats 2.918,8
Altres 0,4
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles