Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Grups d'edat
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
De 16 a 24 anys 189,9 16,4 206,3
De 25 a 44 anys 1.369,3 186,7 1.556,0
De 45 a 54 anys 786,2 164,1 950,3
De 55 anys i més 462,0 149,4 611,4
Total 2.807,4 516,5 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles