Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
  Assalar.   No assal.     Total
Agricultura 41,4 32,1 73,5
Indústria 647,3 82,7 730,1
Construcció 269,7 102,3 371,9
Serveis 1.942,9 373,9 2.316,8
Total 2.901,4 591,0 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles