Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
Agricultura 26,8 21,2 48,0
Indústria 543,2 40,2 583,3
Construcció 143,5 59,1 202,7
Serveis 2.093,9 396,0 2.489,9
Total 2.807,4 516,5 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles