Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
  Assalar.   No assal.     Total
Agricultura 31,2 26,8 58,0
Indústria 583,5 43,0 626,6
Construcció 146,6 65,9 212,5
Serveis 2.072,7 392,4 2.465,1
Total 2.834,1 528,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles