Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 123,2 1.330,2 1.354,0 2.807,4
No assalariats 24,7 274,6 217,2 516,5
Total 147,9 1.604,8 1.571,2 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles