Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Completa 2.814,7
Parcial 412,8
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles