Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Completa 2.524,1
Parcial 474,7
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles