Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada
Catalunya. 2018
    Valor
Completa 2.887,8
Parcial 474,4
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles