Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada
Catalunya. 2019
    Valor
Completa 2.936,9
Parcial 503,8
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles