Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Completa 1.664,4 1.276,0 2.940,3
Parcial 154,4 356,4 510,8
Total 1.818,8 1.632,4 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles