Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  16 a 24   25 i més     Total
Completa 111,1 2.829,2 2.940,3
Parcial 100,0 410,8 510,8
Total 211,1 3.240,0 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles