Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Situació professional
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 2.449,2 491,1 2.940,3
Parcial 465,8 45,1 510,8
Total 2.915,0 536,2 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles